Thông tin đội

Cẩm Bình FC
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Hà Tĩnh, Việt Nam
Người liên hệ : Mr. Tu
Trình độ : khác
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0947250838
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695