Thông tin đội

Fc Sao La
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Trần Trung Tấn
Trình độ : vui
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0978970869
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695