Thông tin đội

FC Con Mệt Lắm
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 14:00 - Thứ 2 17:00 - Chủ Nhật
thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Người liên hệ : Đỗ Thanh Hải
Trình độ : vui
Độ tuổi : 15-20
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0913842888
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695