Thông tin đội

Fc Tổ 1
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : dũng
Trình độ : bán chuyên nghiệp
Độ tuổi : 25-30
Giới tính : Nam
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695