Thông tin đội

Đoàn TN UBND huyện Sóc Sơn
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Hoang Tung
Trình độ : vui
Độ tuổi : 25-30
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0978476667
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695