Thông tin đội

Minh Khang Fc
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
THANH NGHIEP WOOD COMPANY,LOT N1-D3,LONG BINH QUARTER,KHANH BINH WARD
Người liên hệ : Hieu Nguyen
Trình độ : chuyên nghiệp
Độ tuổi : 25-30
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0918144274
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695