Thông tin đội

FC AGRIBANK Sóc
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Minh Shimano
Trình độ : trung cấp
Độ tuổi : >30
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0975622111
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695