Thông tin đội

-Fc 79 ĐVN-
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
ha noi
Người liên hệ : Quân Hoàng
Trình độ : khác
Độ tuổi : 25-30
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0705459999
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695