Thông tin đội

FC 79 ĐVN
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Đức Hiệp
Trình độ : vui
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nam
Email : Chưa cập nhật
Số điện thoại : 0942259192
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695