Thông tin đội

Fc Điều Dưỡng K15
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 16:19 - Thứ 4
Văn Miếu Quốc Tử Giám, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Người liên hệ : Quyền Nguyễn Thế
Trình độ : khác
Độ tuổi : 15-20
Giới tính : Nam
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695