Thông tin đội

FC Thái
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Người liên hệ : Thắng
Trình độ : khác
Độ tuổi : Chưa cập nhật
Giới tính : Nữ
Số điện thoại : 0934491580
Giới thiệu Chưa cập nhật
Hotline: 0963 993 695