Thông tin đội

11/8
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
GIA KHIEM
Người liên hệ : Long Phan
Trình độ : vui
Độ tuổi : 15-20
Giới tính : Nam
Số điện thoại : 0763605172
Giới thiệu

FFFFFFFFFFFFFF

Hotline: 0963 993 695