Fc Tân Thời Đại

Nguyễn Xuân Chiến 0904559191 Chưa cập nhật 20 người vui 25-30 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Khu đô thị Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam