FC CNTT

Nguyễn Xuân Sơn 0912854854 Chưa cập nhật 16 người vui >30 Bóng đá
Giới thiệu

Đội bóng là quy tụ những ae cùng đam mê đá bóng, làm công tác CNTT tại các đơn vị trên địa bàn quận Long Biên.

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Quận Long Biên