FC Tiến Xuân

Chưa cập nhật 0985542462 Chưa cập nhật 20 người vui Chưa cập nhật Bóng đá
Giới thiệu Đội bóng đến từ dãy núi phía tây của huyện Thạch Thất.
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật