La Thành FC

Chưa cập nhật 0788381992 [email protected] 20 người bán chuyên nghiệp 25-30 Bóng đá
Giới thiệu

Đội trình độ trung bình yếu. Tham gia giải đấu để cọ xát và rèn luyện thêm mỗi cá nhân

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Chưa cập nhật