Viettel FC

Nguyễn Minh Trí 0339598302 [email protected] 12 người chuyên nghiệp 25-30 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: Chưa cập nhật
Ấp mỹ b