Social Club

Vũ Sơn Trà 0987595541 [email protected] 11 người vui 25-30 Bóng đá
Giới thiệu

Social FC - Community Football Club since 2021

Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 19:00 - Thứ 2
Đống Đa