FC Bảo hiểm xã hội Bắc Quang

Thanh Tùng Nguyễn - - 43 người vui >30 Bóng đá
Giới thiệu
Câu lạc bộ bóng đá Bảo hiểm xã hội Bắc Quang (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là tổ chức tập hợp các cá nhân yêu thích bộ môn bóng đá cùng tham gia sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện.
Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, thiểu số tuân thủ đa số trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
- Tên gọi: Câu lạc bộ Bóng đá Bảo hiểm xã hội Bắc Quang
- Tên viết tắt: FC Bảo hiểm xã hội Bắc Quang
- Tên nước ngoài: Bac Quang Social Security Football Club
- Hình thức hoạt động: Câu lạc bộ thể thao quần chúng.
- Mô hình: Hợp danh – tự cân đối thu chi.
- Khẩu hiệu: “ Rèn luyện thân thể - Bảo vệ tổ quốc”
- Trụ sở chính: số 87, đường Trường Chinh, Tổ 3, TT Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 17:00 - Thứ 2 17:00 - Thứ 5
Huyện Bắc Quang