THPT Cửa Lò 2

Quyết Tài 0924877212 [email protected] 20 người vui 15-20 Bóng đá
Giới thiệu Đội bóng Trường THPT Cửa Lò 2
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 17:00 - Chủ Nhật 17:00 - Thứ 3
Cửa Lò,Nghệ An