FC OBASE

Trần Thạch 0946538529 [email protected] 20 người chuyên nghiệp 25-30 Bóng đá
Giới thiệu Chưa cập nhật
Đồng phục 1
Đồng phục 2
Đồng phục 3

Khu vực hoạt động

: 16:00 - Chủ Nhật
福岡県京都郡苅田町新津3-1-10 ハイツ山鋒101号, 福岡県京都郡苅田町新津3-1-10 ハイツ山鋒101号